Městská část Mojžíř v současné době spadá pod městskou část Neštěmice, a to přes to, že je od Neštěmic zcela oddělena. Původně byl Mojžíř malou německou obcí, avšak na rozlehlé louce mezi původní zástavbou rodinných domků, které se vzpínají na úpatí kopců Strážný a Kozí vrch, a řekou Labe bylo v 70. letech 20. století postaveno relativně rozsáhlé panelákové sídliště, které zcela přetvořilo ráz obce. 

Sídliště je tvořeno ulicí Jindřicha Plachty a čítá třináct bloků panelových domů, z čehož jsou čtyři sedmipatrové věžáky. Od Labe sídliště oddělují jednak železniční koleje, jednak dálková silnice E 442. Do Mojžíře je možný příjezd pouze z Neštěmic, po místní komunikaci - ulicí Hlavní, která vede nad sídlištěm a umožňuje přístup do vilové čtvrti. Z té je pak možno se dostat na silnici E 442, avšak v zásadě je možné říci, že Mojžíř leží stranou cest a je obsluhován jen místními komunikacemi. To také způsobuje jeho jistou odlehlost, která je zřejmá přes to, že do tohoto předměstí Ústí nad Labem zajíždí autobusová linka městské hromadné dopravy č. 57.

Mojžíř je také samostatné katastrální území, avšak jeho vymezení nekoresponduje se sebe-vnímáním obyvatel jako obyvatel Mojžíře. Za obyvatele Mojžíře se totiž nepovažují ti, kteří bydlí na sídlišti „Skalka“, které je tvořeno ulicemi Peškova, Na Skalce a Piccasova. Toto sídliště je od sídliště Mojžíř také geograficky i dopravně odděleno a sami obyvatelé sídliště Skalka se identifikují jako obyvatelé Neštěmic, nikoliv Mojžíře. 

Proto i zde na těchto stránkách, pokud budeme mluvit o „Mojžíři“, budeme mít na mysli sídliště Mojžíř a navazující vilkovou čtvrť, kdy tuto lokalitu ohraničujeme při příjezdu od Neštěmic po ulici Hlavní vlevo silničkou, která vede ke škole a k ulici Horní, která tvoří celé úbočí kopce Strážný a vede až ke hřbitovu a dále k zahrádkářské osadě.  Po pravé straně  vymezujeme Mojžíř usedlostmi soustředěnými okolo ulice K Haldě. Sídliště je jádrem dnešního Mojžíře. Dále se ulice Hlavní rozvětvuje do ulič Žitná a Strážná,  propojení na E422 zajišťuje  ulice Vodařská, která trpí stísněností mezi dálkovou silniční komunikací a železničními kolejemi.

Protože katastrální území Mojžíř neodpovídá území, které jsme vymezili výše, není možné určit  přesný počet obyvatel. 

Vzhledem k tomu, že počet obyvatel „oficiálního“ Mojžíře je okolo 5000 občanů, domníváme se, že v námi vymezeném Mojžíři může žít asi 3000 lidí. I přes dnešní různorodost obyvatelstva věříme, že z námi vymezeného Mojžíře je možno vybudovat skutečnou živoucí a životaschopnou obec, která naváže na svou historii.

Aktuality