Oznámení o založení spolku Mojžíř, z.s.

Spolek Mojžíř, z.s., tvořený předsedkyní Petrou Antoličovou a místopředsedkyněmi Bc. Zuzanou Řehákovou a JUDr. Klárou A. Samkovou, Ph.D., byl dne 1. října 2019 zapsán do spolkového rejstříku, a to pod spisovou značkou L 12423, vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Sídlo spolku se nachází na adrese: Jindřicha Plachty 176, Mojžíř, 403 01 Ústí nad Labem.

Účelem činnosti spolku je rozvoj dosavadní městské části města Ústí nad Labem, Mojžíře a jeho obyvatel, včetně řešení jeho sociálních problémů. Dlouhodobým cílem činnosti spolku pak je vytvoření samostatné obce Mojžíř ve smyslu zákona 128/2000 Sb., o obcích.

Webové stránky spolku: www.mojzir.cz

mail: info@mojzir.cz

facebook: https://www.facebook.com/NasMojzir

Zakladatelky spolku Mojžíř, z.s.
Zakladatelky spolku Mojžíř, z.s. (zleva): Petra Antoličová, Zuzana Řeháková, Klára Samková