Příručka MPSV "Metodika sociální práce v sociálním bydlení"

Informujeme občany Mojžíře, že Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo novou příručku „Metodika sociální práce v sociálním bydlení“. Cílem Metodiky je poskytnout sociálním pracovníkům na obecních úřadech, v sociálních a dalších institucích, kteří pracují nebo budou pracovat s klienty v sociálním bydlení, ucelený přehled hlavních témat, která se problematiky sociálního bydlení týkají.

Příručka je pro ty, které daná problematika zajímá, dostupná na adrese:

http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/dokumenty/metodiky-cz#metod_spsb