Spolek

Zakládající listiny

Stanovy spolku

Zakladatelky spolku

Petra Antoličová, Zuzana Řeháková, Klára Samková

Petra Antoličová
Petra Antoličová
Zuzana Řeháková
Zuzana Řeháková
Klára Samková
Klára Samková

Základní cíl a účel spolku

Nezisková organizace – zapsaný spolek Mojžíř, z.s. vznikla v září 2019. Jejími zakladatelkami jsou tři činorodé ženy, které v lokalitě ústecké městské části Mojžíř už léta působí a jsou tak s místní situací a především sociálně-ekonomickou a bytovou problematikou velmi dobře seznámeny. Jde o realitní makléřku Petru Antoličovou (jejímž dlouhodobým záměrem je zabránit poklesu cen nemovitostí v této oblasti), Bc. Zuzanu Řehákovou (která v Mojžíři spravuje řadu nemovitostí) a Kláru Samkovou, průvodkyni několika sociálně slabých rodin z Mojžíře.

Zakladatelky spolku Mojžíř, z.s. považují tuto krásné místo mezi břehem Labe a kopci vzpínajícími se nad řekou za lokalitu, která má potenciál stát se svým obyvatelům skutečným domovem. Tedy místem, ke kterému mají zdejší občané pozitivní vztah, jsou seznámeni s jeho minulostí, zajímají se o jeho současný stav a rozvoj do budoucnosti a pomáhají vytvářet a udržovat dobré sousedské vztahy. Zakladatelky spolku věří, že k tomu může napomoci i samotná urbanistická koncepce městské části Mojžíř, která z místa vytváří de facto samostatnou uzavřenou obec.

Snaha aktivně působit v tomto dalším rozvoji Mojžíře byla hlavním důvodem pro založení spolku Mojžíř a je tedy hlavním cílem jeho budoucích projektů.

kopce nad Mojžířem
pohled od vlakové zastávky Mojžíř

Zakladatelky spolku si zároveň uvědomují aktuální stav věcí v dané lokalitě

Rozhodnutím magistrátu města Ústí nad Labem byl Mojžíř zařazen do kategorie tzv. vyloučených lokalit, což má na fungování Mojžíře a život v něm značně negativní dopad. Z původně německé obce s vlastní historií a komunitním životem a jednoho z nejkrásnějších ústeckých sídlišť (založeného v 70. letech 20. století) vzniklo místo, kde žije už pouze asi 10 % starousedlíků. Většinu nového obyvatelstva Mojžíře tvoří lidé ze sociálně slabých rodin (často romské národnosti), které nejen majitelé nemovitostí, ale i město Ústí nad Labem do této městské části uměle sestěhovává. Tito lidé nemají k místu, kde žijí, ani jeho ostatním obyvatelům zatím vytvořen téměř žádný vztah. Lokalita je tak bohužel proslulá jednak vzrůstem kriminality, jednak úpadkem a devastací svého vzhledu a následným již zmíněným poklesem cen nemovitostí (včetně zdejší vilové části). To vše je doprovázeno rozpadem dříve dobrých sousedských vztahů

Málo se ví například o tom, že lokalita Mojžíř byla jednou z prvních vyloučených oblastí, ve kterých byly přímo vyjmenovány ulice, kterých se problematika sociálně-patologických jevů týká. Toto opatření ovšem nikomu nic pozitivního nepřineslo, neboť jmenovaná ulice J. Plachty tvoří asi 80 % rozlohy z celého sídliště Mojžíř. (viz příslušné dokumenty – vyhlášení oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů 1, vyhlášení oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů 2, vyhláška 3 – celý katastr města Ústí nad Labem)

Situace je zde skutečně kritická, i místně působící sociální pracovníci žádají magistrát města Ústí nad Labem dlouhodobě a opakovaně (a marně), aby ji začal koncepčně a smysluplně řešit, což je zakladatelkám spolku Mojžíř též známo. Vše je navíc komplikováno skutečností, že zařazením Mojžíře mezi vyloučené lokality byl zdejšímu sociálně slabému obyvatelstvu cíleně zamezen přístup k některým sociálním dávkám, na které byli dříve odkázáni. To zcela přirozeně vede tyto občany k další ztrátě zájmu o to, co se s nimi a kolem nich vlastně děje, resp. ke ztrátě motivace se do řešení situace sami aktivně zapojit, jednat a chtít žít jinak než dosud. 

Spolek Mojžíř, z.s. proto hodlá využít dostupných možností k nápravě a zlepšení poměrů v místě, navázat a prohloubit kontakty se zdejšími obyvateli, navzájem je propojit a pomoci spoluvytvářet kvalitní sousedské vztahy, stejně jako pomoci novým obyvatelům Mojžíře seznámit se s historií i současností místa, vytvořit si identitu plnohodnotných občanů s pozitivním vztahem k jejich domovu i vědomím, že na jeho další rozvoj mohou sami aktivně působit v rámci komunitního života na běžné každodenní bázi. 

Příloha Size
Vyhláška 1 719.38 KB
Vyhláška 2 2.73 MB
Vyhláška 3 2.43 MB
Stanovy spolku Mojžíř.pdf 91.86 KB