Stanovisko spolku Mojžíř, z.s. k vyhlášení lokality Mojžíře za „vyloučenou lokalitu“

Spolek Mojžíř, z.s. je velmi dobře obeznámen se sociální situací v městské části Mojžíř. Jeho stanovisko k dané problematice je následující:

Podle názoru spolku se v Mojžíři o vyloučenou lokalitu v žádném případě nejedná. Dané místo má charakter stále funkční víceméně samostatné obce, ve které jsou zajištěny základní služby v dobré kvalitě a která žije aktivním občanským životem. Nachází se zde kostel, ve kterém se pořádají pravidelné bohoslužby. Jídelna v místní základní škole dokonce zásobuje další školská zařízení v krajském městě Ústí nad Labem. V Mojžíři je též zajištěno předškolní vzdělávání dětí, stejně jako volnočasové vyžití mládeže i dospělých například v místním fotbalovém klubu či ve sboru dobrovolných hasičů. Zdejší hřbitov je dobře udržován příspěvkovou organizací Městské služby v Ústí nad Labem. V Mojžíři momentálně sídlí (podle registru Ministerstva financí) celkem 287 aktivních podnikatelských subjektů. Na území Mojžíře se nachází také několik historických a kulturních pamětihodností a památníků. V okolí Mojžíře najdeme přírodní rezervace, geologicky zajímavá místa i lokality vhodné pro turistiku a sport. Mojžíř má dobrou dopravní dostupnost a obslužnost zajištěnou jak prostřednictvím linky č. 57 městské hromadné dopravy Ústí nad Labem, tak vlakovým spojením (směr Děčín – Chomutov). Oblast bezpečnosti v Mojžíři řeší místní služebna obvodního oddělení Policie ČR Neštěmice.

Podle názoru spolku Mojžíř, z.s. ona „vyloučenost“ ve skutečnosti značí nezájem představitelů města Ústí nad Labem na tom, aby právě zde fungovala občanská společnost. „Vyloučení“ lokality je umělým administrativním prvkem, jehož jediným účelem - bez ohledu na konkrétní dopad na životy lidí - je odebrání možnosti získání některých sociálních dávek, což má pochopitelně vést k získání populistických politických bodů. Obyvatelé Mojžíře, a to jak původní, tak nově přistěhovaní, jsou oběťmi sociálního experimentu a politického boje, s čímž se spolek Mojžíř rozhodně neztotožňuje.