TISKOVÁ ZPRÁVA K ZALOŽENÍ SPOLKU MOJŽÍŘ, Z.S.

Přinášíme tiskovou zprávu k založení našeho spolku Mojžíř, z.s.
Mojžíř, z.s.

S rozvojem sousedských vztahů chce v Mojžíři pomoci nový spolek

Ústí nad Labem, 14. prosince 2019 – Přivést vyloučenou lokalitu zpátky k fungování coby vzkvétající městskou část a vrátit místním lidem pocit domova, takové jsou cíle nově založeného spolku Mojžíř, z.s. Jeho zakladatelky Petra Antoličová, Zuzana Řeháková a Klára Samková odmítají tuto čtvrť vidět jako pouhé „odkladiště“ sociálně slabých rodin provázených patologickými společenskými jevy, které ovlivňují kvalitu života všech zdejších obyvatel.

 „S Mojžířem nás pojí mnoho pout, včetně zájmu o jeho historii i o to, jak dnešní situaci vidí místní lidé,“ vysvětluje předsedkyně spolku Mojžíř Petra Antoličová. Podle ní má právě dlouhodobý přístup magistrátu města Ústí nad Labem k problematice lidí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením na Mojžíř devastující účinky. „Základy fungování běžné občanské společnosti v Mojžíři jsou položené. Je zde kvalitní infrastruktura a sídlí tu množství firem. Označení Mojžíře – původně samostatné obce s většinově německým obyvatelstvem – za „vyloučenou lokalitu“ je podle nás jen umělým administrativním prvkem. Město tak dává najevo, že se o další vývoj místa bohužel nehodlá zajímat,“ dodává Antoličová.

Prioritou spolku Mojžíř je proto pomoci nově příchozím obyvatelům poznat právě historii Mojžíře, skrze kterou by si k místu vytvořili dobrý vztah – stejně jako ke zdejším starousedlíkům. Přednášky, besedy, výlety s místními rodinami po okolí, zpřístupňování lokálních dějin, zapojování občanů Mojžíře do utváření jeho lepší podoby – to vše je podle spolku Mojžíř způsobem, jak prolomit vzájemnou nedůvěru mezi oběma skupinami místních. Spolek naopak odmítá „populistické nahánění politických bodů prostřednictvím vyhlášek o tom, kdo smí nebo nesmí dostat sociální dávky“. Dodává také, že mnozí občané Mojžíře už o budoucí aktivity spolku sami projevují zájem. Proto spolek hodlá oslovit i další potenciální zájemce, kteří by se na těchto akcích chtěli podílet, spolupracovat chce též s příslušnými katedrami Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Už nyní je veřejnosti k dispozici web spolku na adrese www.mojzir.cz a sledovat lze též jeho facebookové stránky https://www.facebook.com/NasMojzir .


KONTAKT:

mail: info@mojzir.cz

web: www.mojzir.cz

facebook: https://www.facebook.com/NasMojzir