Z romského sídliště do policejního sboru (Novinky.cz, 11. 9. 2016)

Vyrůstal na romském sídlišti v Ústí nad Labem, prošel si rvačkami se skinheady, nakonec se stal jedním z mála Romů, kteří momentálně nosí uniformu státní policie. Dnes má Ladislav Horváth (33) za sebou jedenáct let služby, nedávno povýšil na nadpraporčíka a zapojuje se do programů, jež cílí na příslušníky této menšiny.

Podle něj není sídliště Krásné Březno klasickou sociálně vyloučenou lokalitou, v partě měl i dost kamarádů z majoritní společnosti. Není však daleko od nechvalně proslulé Matiční ulice známé i ve světě díky v 90. letech zamýšlené, pak postavené a následně rozebrané zdi oddělující Romy od zbytku obyvatel.

Zdroj: https://www.novinky.cz/zena/styl/clanek/z-romskeho-sidliste-do-policejniho-sboru-40005938